ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE

10. - 13. září 2018, Hotel Skalní mlýn, Blansko

Česká společnost pro geometrii a grafiku
a
Slovenská spoločnosť pre Geometriu a grafiku


Vás srdečně zvou na již čtvrtý souběh konferencí organizovaných pravidelně v České a Slovenské republice:

38. konference o geometrii a grafice
27. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´2018


Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF, organizačně zajišťuje Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno.


Programové zaměření

Programový výbor

Plenární přednášky

Termín a místo konání

11. - 13. září 2018, Hotel Skalní mlýn, Blansko (https://www.skalnimlyn.cz/).

Přihlášky a výše vložného

Organizační výbor

Program 38. konference o geometrii a počítačové grafice

Pro přednesení příspěvku bude k dispozici notebook s Windows, MS PowerPoint a Adobe Reader, dále datový projektor a flipchart. Standardně nepočítáme s využíváním zpětného projektoru. Pokud máte nějaké další požadavky na hardware nebo software, napište je na info@csgg.cz.

Předběžný program

 


Podpořil Jihomoravský kraj